Odkrycie wiedza
/ Knowledge Discovery >> Odkrycie wiedza >> zwierzęta >> dzikie zwierzęta >> ssaków >>

Ox

Ox Największa Ox Największa

Wół, każda osoba, zwierzę z gatunku bydła, Bos , w tym bydła i Banteng , Gaur , kuprej i jaków . W bydła , termin " Ox " odnosi się zwykle do wykastrowanym męskiej stosuje się jako zwierzęcia roboczego; zwierzęta te są przeszkoleni do ciągnięcia ciężkich ładunków za pomocą jarzma ( drewnianej ramie , która pasuje na i wokół szyi ) . Największa

Wołów zostały po raz pierwszy użyte jako zwierzęta pociągowe w Azji Mniejszej ponad 4000 lat temu . Wiele pociągów wagonów , które wykonały osadników z zachodniej części Stanów Zjednoczonych zostali wyrzuceni przez woły . Woły są nadal używane do ciągnięcia pługi w niektórych rejonach świata . Największa